foto naší poradny     OBČANSKÁ PORADNA
    Jakubská 3
    110 00 Praha 1
    Tel: 222 310 110
    op.praha1@seznam.cz
   Odkaz na mapy.cz
Úvod, kontakt
Co je občanské poradenství Dokumenty Historie naší poradny Projekty, ve kterých je zapojena naše poradna Statistika dotazů Tiskové zprávy Chcete nás také podpořit?

Historie naší poradny

 
 
První poradny, které informovaly občany o systému sociální péče, vznikly ve dvacátých letech 20.století ve Velké Británii. V roce 1939 bylo otevřeno prvních 200 občanských poraden (Citizens Advice Bureaux) .
Občanské poradny jsou ve Velké Británii významnou součástí společnosti a jsou politiky i zástupci veřejné správy respektovány jako důležitá složka zastupující zájmy občanů.
V devadesátých letech minulého stolení Národní asociace občanských poraden Velké Británie pomáhala zakládat občanské poradny i v České republice.

"Občanská poradna Praha, občanské sdružení" (nyní spolek) byla založena na schůzi přípravného výboru 19. prosince 1997. Registrována byla u Ministerstva vnitra ČR dne 6.1.1998 pod ev.č. II/s.OVS/1-34622/98-R.
První sídlo sdružení a zároveň pracoviště poradny bylo v budově YMCA v ulici Na Poříčí 12, a to až do poloviny roku 1999, kdy prostory poradny vyhořely.
Přestěhovali jsme se proto do podnájmu na místo současného pracoviště v Jakubské ulici. V provizorních podmínkách jsme zde pracovali až do jara roku 2000 a pak jsme byli nuceni toto místo opustit m.j. i z důvodu neúnosně vysokého nájemného.
Další podnájem jsme získali v budově Mánes na Masarykově nábřeží. Zde jsme působili další rok do konce července 2001 a poté jsme získali od Městské části Praha 1 do nájmu stávající prostory v Jakubské ulici č.3 (tzv. Kuchařovický palác ze 14. století) kde byl dříve bývalý hostinec "U Jakuba" a později klub seniorů. Nájemní smlouva byla uzavřena 30.7.2001. Po nezbytných stavebních úpravách působíme v těchto prostorách do současné doby.  
 
Občanská poradna Praha je zakládajícím členem Asociace občanských poraden v ČR a je jednou z prvních pěti "pilotních" občanských poraden, které v České republice vznikly.  
 
Pracovníci poradny se podíleli jak na řídící, provozní a metodické činnosti AOP ČR, tak na rozvoji celé sítě AOP, resp. na vzniku dalších občanských poraden v celé republice. Nově vznikajícím poradnám jsme poskytovali formou partnerské spolupráce pomoc při naplňování vstupních standardů, nezbytných pro vstup do AOP. Mezi partnerské poradny se kterými jsme v jejich začátcích spolupracovali patří např. OP v Písku, Novém Městě na Moravě, Hradci Králové, Strakonicích, Pelhřimově, Ostravě, Opavě, Berouně a v Praze 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Podporují nás:

Praha 1
  
Magistrát hl.m.Prahy   
Magistrát hl.m.Prahy