foto naší poradny     OBČANSKÁ PORADNA
    Jakubská 3
    110 00 Praha 1
    Tel: 222 310 110
    op.praha1@seznam.cz
   Odkaz na mapy.cz
Úvod, kontakt
Co je občanské poradenství Dokumenty Historie naší poradny Projekty, ve kterých je zapojena naše poradna Statistika dotazů Tiskové zprávy Chcete nás také podpořit?
Co je občanské poradenství  
 
Občanské poradny se snaží pomoci všem lidem, kteří se na ni obrátí. Někomu postačí i pouhé sdílení starostí - nemá si s kým jiným o své situaci popovídat, jiný člověk potřebuje pomoci se zorientovat v problému a rozvážit, jaké jsou způsoby, kterými je možné problém řešit. Proškolení poradci navrhnou možná řešení a je na klientovi, které řešení zvolí. Poradci jsou mu pak nápomocni v jeho realizaci.

Snahou poradny je zvyšovat kompetence klienta - informujeme ho například, jakou formu mají mít různá podání (ať už k soudu nebo ke správnímu orgánu), jak jednat s různými osobami (sousedy, věřiteli, exekutory).

U občanských poraden, které jsou členy Asociace občanských poraden, je garantována kvalita poskytovaných služeb. Poradenství je poskytováno podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Jsou dodržovány standardy kvality sociálních služeb a speciální Standardy občanského poradenství. Poradny mají k dispozici informace o různých okruzích problémů (bydlení, občanský soudní řád ...) zpracované odborníky, dále odbornou literaturu, Automatizovaný systém právních informací a další zdroje.
 
Co není občanské poradenství
 
V občanské poradně nehledejte právní zastoupení, finanční výpomoc, zajištění bydlení a zajištění zaměstnání (ale informace v těchto oblastech ano).
 
Nejsme také krizové centrum pro neodkladnou psychiatrickou pomoc (ale kontakty na ně Vám předáme).  
 
 
 
 
 

Podporují nás:

Praha 1
  
Magistrát hl.m.Prahy   
Magistrát hl.m.Prahy